click fraud detection

Публичная информация

Розкриття Товариством з обмеженою відповідальністю “ФІНТЕЧ ЛАБ” на власному веб-сайті у мережі Інтернет yzcredits.com інформації станом на 02.08.2018 р.
Вимога щодо розкриття інформації відповідно до законодавства України Інформація, що розкривається
1. Повне найменування фінансової установи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТЕЧ ЛАБ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ41484702
3. Місцезнаходження:
код території за КОАТУУ,
поштовий індекс,
область,
район,
населений пункт,
район населеного пункту (за наявності),
вулиця,
номер будинку,
номер корпусу (за наявності),
номер офіса (квартири) (за наявності)

8038200000
01032
Київська область
---
м. Київ
Шевченківський район
Саксаганського
119-А
---
31
4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
5. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:
5.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи повне найменування: КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТОЕКС ЛІМІТЕД" Місцезнаходження: ЗІНОНОС КІТІЕОС, 9, ОФІС 3, ЕНГОМІ, 2406, НІКОСІЯ, КІПР
5.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) Відсутні
5.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи) Учасник КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТОЕКС ЛІМІТЕД" контролюється часткою участі 100% юридичною особою Vesthold Limited (КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТХОЛД ЛІМІТЕД") Місцезнаходження: ЗІНОНОС КІТІЕОС, 9, ОФІС 3, ЕНГОМІ, 2406, НІКОСІЯ, КІПР Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – через КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТХОЛД ЛІМІТЕД" – Денісс Гріцс, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд.16-А, кв. 46
6. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
6.1. Прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради); Обов’язкове утворення наглядової ради законодавством не вимагається.
6.2. Прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи Денісс Гріцс, директор
7. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) Відокремлені підрозділи фінансової установи відсутні.
8. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
8.1. Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
8.2. Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії ---
8.3. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії Розпорядження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг No 149 від 01.02.2018 р.
8.4. Дата початку дії (за наявності) ліцензії 01.02.2018 р.
8.5. Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії) Ліцензія не переоформлювалась
8.6. Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності") Рішення про тимчасове зупинення ліцензії не приймалось
8.7. Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія) Ліцензія чинна
8.8. Дата анулювання ліцензії Ліцензія не анульовувалась
8.9. Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі Дозволи фінансовій установі не видавались
8.10. Дата призупинення або анулювання дозволу Дозволи фінансовій установі не видавались
9. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність Річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність
10. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась
11. Відомості про процедуру ліквідації фінансової установи Процедура ліквідації фінансової установи не починалась